ogamehikaye

ogamehikaye
ogamehikaye
0 Takip Ettiklerim
0 Takipçilerim
Tüm Bloglarım

Ölümsüz - Bölüm 4 - İkinci Vurgun

yazar: Junior.Mityu Magni þehrin sahiline inmiþ, kendini buz gibi suya atývermiþti. Þafak daha sökmeden üzerini...

Devamı

Ölümsüz - Bölüm 3 - Sonun Başlangıcı

yazar: Junior.MityuMagni, salonda kalan toplam 4 adam ile koltuðun arkasýnda kapýya doðru siper almýþ kendilerini...

Devamı

Ölümsüz - Bölüm 2 - Baskın

yazar: Junior.MityuMagni eski bir barakanýn penceresinden dýþarýya bakýyordu. Bunalmýþ, sýkýlmýþtý. Aslýnda yaþadýðý son olayý kendine...

Devamı

Ölümsüz - Bölüm 1 - Hain

yazar: Junior.Mityu'' Araba bir daha o çukura girerse, gözün kapalý sürmek zorunda kalýrsýn. '' ...

Devamı

Ogame Çorum - Bölüm 2

yazar: Sezar17Artýk Sezarýn nasýl bir filoya sahip oldugunu herkes ögrenmiþti. (Olayda 1 hafta sonra) Kara...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !